Thoés

Leef Luuj!

Van herte welkôm op website. Inmiddels zien alle vakansies weer veurbeej en kinne we al veuroét kiéke nao d’n 11e van d’n 11e

Geej kint op dees website ein stökske historie van ôs truuk vinde, met daorbeej waat foto’s oét de alde does. Vanzelfspraekend auk ôzze agenda waor geej kint zeen waat weej allemaol oétvraete met Sjiengeleboem.

 

Ziet geej as laezer muzikant, en heb ge belangstelling um deil oét te make van de kepèl, kôm eine kiër kiéke op dinsdaag aovend as we in Ut Tref rippetaere. We zien op zeuk naor trômpettiste en bariton / tuba’s of schuuve.

Weej winse ôg vuuël plezeer op ôs website en waallich zeen we ôs heej of daor, dan kleppe we d’r same eine!

Met muzikale groet,
mei names Joekskepèl Sjiengeleboem,                                          haufsponsor

Fer