Thoés

Leef Luuj!

In 2016 bestaon weej 40 jaor! Eine miëlpaol waor weej oétraard oétgebreid beej stil zulle staon. We hebbe dan auk diverse aktiviteite in de plenning waorbeej we ôzze verjäördaag gaon viére. We halde ôg via alle media op de huuëgte van ôs planne.

Geej kint op dees website ein stökske historie van ôs truuk vinde, met daorbeej waat foto’s oét de alde does. Vanzelfspraekend auk ôs agenda waor geej kint zeen waat weej allemaol oétvraete met Sjiengeleboem.

 

Ônder ut köpke niejs zulle weej kônd doon opmerkelikke zake, laupende projekte en niejs euver ôs 40 jäörig jubileum in 2016.

Weej winse ôg vuuël plezeer op ôs website en waallich zeen we ôs heej of daor, dan kleppe we d’r same eine!

Met muzikale groet,
mei names Joekskepèl Sjiengeleboem,                                          haufsponsor

Fer