Thoés

Leef Luuj!

Van herte welkôm op website. Dao zitte we dan, nog steeds midde in de Coronatiéd. Allewiels zien de vaccinasies gestart, dus d’r gloort leech aan ’t ind van d’n tunnel.
Van ôs 44 jäörig jubileum is neet vuuël terech gekômme, en auk de optraejes hebbe we môtte laote scheete. Is det ’t ergste? Nae, ’t waas vuuël erger gewaes as eine van ôs of ôg Corona had gekrege en waallich d’r aan ônder door waas gegaon.
Aevel, we haope op ein baeter en moëjer 2021, en laote de kop neet hange. Waat in ’t vaat zit, verzoort neet, alzoë viére weej örges in 2021 ôs 44 plus 1 jubileum.
Ut geit ôg good, weer neet krank, en laote we haope det we dit jaor weer same meziék kinne make, same ein klep kinne drinke, en same de joeks d’r weer in kriége!

IMG_2422

Geej kint op dees website ein stökske historie van ôs truuk vinde, mit daobeej waat foto’s oét de alde doës. Vanzelfspraekend auk ôzze agenda wao geej kint zeen waat weej allemaol oétvraete mit Sjiengeleboem
Weej winse ôg vuuël plezeer op ôs website en waallich zeen we ôs heej of dao, dan kleppe we d’r same eine!

Ziet geej as laezer muzikant, en heb geej belangstelling um deil oét te make van de kepèl, kôm eine kiër kiéke op dinsdaag aovend as we in Ut Tref rippetaere. We zien op zeuk naor eine bariton / tuba, bas of schuuf.

Mit muzikale groet,
mei names Joekskepèl Sjiengeleboem,


Fer                                                                                                                     Haufsponsor